המלצות מגדולי ישראל

היוזמה קיבלה את ברכתם הנלהבת של גדולי ישראל מכל החוגים והזרמים.
זכות לימוד הש"ס, התאחדות עם לימוד מכל רחבי העולם והטהרה לאוויר – הופכות את העולם למקום יפה יותר שאותיות התורה מוסיפות

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל

הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א

מרן הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת "עטרת ישראל"

הרב דב קוק שליט"א

דף היומי משניות

דף היומי משניות

הרב מאיר מאזוז שליט"א

הרב שמואל רבינוביץ שליט"א

ישיבת נהורא

הראשון לציון הרב שלמה עמאר שליט"א

הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א

הרב יגאל כהן שליט"א ראש מוסדות 'יביע אומר'

כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א

זה דבר גדול ביותר

יוזמי הפרויקט נכנסו למעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א והציגו לו את המיזם העולמי ללימוד דף היומי משניות.
האדמו"ר עיין במשך דקות ארוכות בכרך המשניות המבוארות המחולק לסדר הלימוד היומי והשאיר אותו ל שולחנו.
האדמו"ר בירך את כל מי שיקבל על עצמו ללמוד בכל יום את הדף היומי במשניות ואמר שזה דבר גדול ביותר.

האדמו"ר מלעלוב שליט"א

לימוד משניות בחיים מועיל לנשמה

יוזמי הפרויקט נכנסו למעונו של כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א והציגו לו את המיזם העולמי ללימוד דף יומי משניות. האדמו"ר שמח מאוד לשמוע על היוזמה ודיבר בהרחבה על חשיבות לימוד המשניות. האדמו"ר אמר: "כשבן אדם לומד משניות בעצמו, זה מועיל לו לנשמה לאחרי המאה ועשרים, עשרות מונים ממה שלומדים אחרים לעילוי נשמת האדם אחרי שנפטר". האדמו"ר בירך את כל הלומדים ואיחל הצלחה למארגנים.

הגאון הגדול רבי

שמואל רבינוביץ שליט"א

רב הכותל והמקומות הקדושים

בזכות לימוד משניות נזכה לגאולה

חכמינו זכרונם לברכה הפליגו מאוד בשבח לימוד המשניות. המשנה היא יסוד התורה שבעל פה. המדרש אומר שאין הגלויות נקבצות, אלא בזכות לימוד המשנה. המקום הזה שזועק כל כך ומבקש לקבץ את נדחי ישראל, אל המקום הזה אל הר הבית אל מקום המקדש – הוא קורא לכולנו לעסוק בלימוד המשנה, על מנת שתפילתנו 'תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ גלויותנו וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו' תתקיים במהרה.
נעסוק בשנה הזו ביתר שאת בלימוד המשנה ונזכה בזכות הלימוד הזה לגאולה במהרה בימנו.

הגאון הגדול רבי

יגאל כהן שליט"א

מגיד מישרים

מיזם אדיר ונדיר של דף יומי במשניות

אחים יקרים, ישנו מיזם יחיד ומיוחד, אדיר ונדיר של דף יומי במשניות.

משניות זה אותיות נשמה. כל מי שלמד משניות זה מעלה לו את הנשמה. רבי יהודה הנשיא כתב את המשניות וזה דבר אדיר וגדול.

אני מבקש מכם להצטרף לדף היומי של משניות. יש מגוון אפשרויות ללמוד ואתם מסיימים את הש"ס משניות בשנה אחת ומתברכים בכל הברכות.

הגאון הגדול רבי

יהודה דרעי שליט"א

רב העיר באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית

יוזמה נפלאה ללימוד דף יומי משניות

שמחתי באומרים לי על היוזמה הנפלאה של משפחת הלפרין להפיץ את לימוד המשנה בכל בית ישראל לכל אדם מישראל. אני חושב שזה רעיון נפלא ביותר, כעין דף היומי שבתלמוד כך דף היומי שבמשנה. בשנה אחת כל בית ישראל יכולים להקיף את כל השישה סדרי משנה. זה ידע זה המון חומר וזה המון קדוש. משנה זה אותיות נשמה.

הגאון הגדול רבי

יצחק דוד גרוסמן שליט"א

רב מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית

בלימוד משניות מתחברים לקב"ה

על ידי לימוד המשניות מתחברים עם הקדוש ברוך הוא.
המשנה נשארת לנצח.
בואו נקבל על עצמנו ללמוד יום יום את המשניות שמסודרות על כל יום במשך כל השה ובסוף השנה נזכה לעשות סיום על שישה סדרי משנה.

הגאון הגדול רבי

דוד יוסף שליט"א

ראש מוסדות יחווה דעת וחבר מועצת חכמי התורה

לימוד משניות בכל יום לכל אחד מישראל

ללמוד משניות בכל יום, יש לזה חשיבות עצומה שהאדם מתמצא בכל השטחים של ההלכה. כל התורה כולה. השורש שיש לנו תלמוד בבלי, בא אחרי שיש לנו את המשניות שסידר אותם רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא. לכן המפעל הגדול של לימוד משנה יומית, יש לו חשיבות לכל אחד ואחד מישראל כולל גם לאברכים בני תורה. אצלנו בכולל יש אברכים שלומדים משנה יומית כל יום.
אני רוצה לברך את אותם שעומדים מאחורי היוזמה הגדולה הזו ללמוד בכל יום משניות, יש בזה סגולה לעילוי נשמה, כי משנה אותיות נשמה.

הגאון הגדול רבי

דוד לאו שליט"א

הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול

מקיפים את התורה שעל פה

חכמים כבר הדגישו 'הוי רץ למשנה' והדגשה של משנה שמשמעותה אותיות נשמה. חשיבותה של משנהכהיותה בסיס לתורה שבעל פה, ידועה ומוכרת. ויפה נטתה משפחת הלפרין על שכמה לעילוי נשמת האם, לבוא ולחדש ולהוסיף, שבשנה הזו ילמדו אנשים דף יומי של משנה ובמשך שנה אחת נקיף כולנו את התורה שבעל פה ובשנה הזו נזכה שהקדוש ברוך הוא יתן לכולנו בריאות ושמחה ולכל הנשמות מנוחה ושלווה.

הגאון הגדול רבי

שלמה משה עמאר שליט"א

הראשון לציון ורב העיר ירושלים

לסיים ש"ס משניות בשנה זו ברכה גדולה

היוזמה הברוכה לארגן את לימוד המשנה באופן שאדם יכול לסיים את כל השישה סדרי משנה בשנה אחת, יש בה ברכה גדולה. אדם שלומד טוב את המשניות, יש לו שליטה חזקה, הן בהבנת המקרא כל התורה שבכתב והן התורה שבעל פה ומזה יש לו שער פתוח לרדת לעומקה של הלכה ויש בזה שמחה גדולה ללומדי התורה ונחת רוח לפני ה' יתברך.

הגאון הגדול רבי

ברוך מרדכי אזרחי שליט"א

ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה

להתמיד בלימוד משנה כל השנה

היוזמה של לימוד משניות וסיומן במשך שנה, היא יוזמה מאוד מבורכת וכדאי לעשות אותה ולהתמיד אותה ולהיות קבוע בה. יהיו לזה השלכות מעל ומעבר ללימוד עצמו. זה קושר קשר הדוק לש"ס כולו, כי סוף כל סוף כל הש"ס הוא פירוש על המשנה. או שקלא וטריא על המשנה. רבי הקדוש כתב את המשנה, אחר כך באו רבינא ורב אשי ועל בסיס השמנה כתבו את התלמוד. טוב מאוד שאנחנו זוכרים את המשנה. זה יועיל הרבה מאוד לקשור את הסוגיות למשניות ולגמרא ולזכור אותם היטב. שכר הרבה…

הגאון הגדול רבי

ראובן אלבז

שליט"א ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה

זו מצווה גדולה ללמוד כל יום את המשניות

שמחתי על היוזמה החשובה ללמוד את סדר המשניות היומי לע"נ אשת הסד הרבנית הלפרין אשת חבר לתלמיד חכם ואיש החסד וגומל החסדים הרב רפאל הלפרין זצ"ל. זו מצווה גדולה ללמוד כל יום את המשניות. בעז"ה בסיום שנה יסיימו את סדר לימוד ש"ס משניות ויעשו סיום ש"ס ובזכות הלימוד תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

מרן הגאון הגדול רבי

יצחק יוסף שליט"א

הראשון לציון נשיא מועצת הרבנות הראשית

עוד משנה ועוד משנה זה עוד מצוות

אני מברך בזה את היוזמה החשובה לסיים ש"ס משניות, אשריכם ואשרי חלקיכם. לימוד המשניות יש בזה מעלה חשובה. זכיתי להתלוות למרן האבא זצ"ל ובכל מיני מקומות היינו צריכים להמתין – בכל המתנה כזו הייתי שומע אותו לומד משניות בעל פה. כל מסכת ברכות, שבת עירובין, מילה במילה אדם שמשנן בעל פה, זה נותן לו הרבה וימנע אותו מביטול תורה. בכל רגע פנוי של המתנה אפשר להרוויח מצוות. תורה – כל מילה שאדם לומד זו מצווה ועוד מצווה. עוד משנה ועוד משנה זה עוד מצוות.

הגאון הגדול רבי

ישראל מאיר לאו

שליט"א הרב הראשי ורב העיר תל אביב יפו

כלל ישראל מצטרפים ללימוד משנה

גדולי ישראל גם בשנים קודמות ניסו להחדיר את לימוד המשנה היומית והנה בא הרעיון ללמוד לפי הספר משניות מבוארות, בכל יום, לפי התכנית וגומרים במשך שנה ששה סדרי משנה.

הציבור מבין את החשיבות של לימוד יומי ולימוד משנה יומית, עוד לפני לימוד הדף היומי של הגמרא, שלא כל אחד ידו וראשו משיגים לכך.

לומדים את המשניות היומיות ובזה כלל ישראל מצטרפים ללימוד משנה, שזה הבסיס של ההלכה.

מרן הגאון הגדול רבי

מאיר מאזוז שליט"א

ראש ישיבת כסא רחמים

לימוד המשנה מעלה את האדם מדרגה לדרגה

בניה של המנוחה מרת ברטינה סימונה בת חנוך הלפרין, עשו מבצע של לימוד משניות בכל יום. באתי לומר כמה זה חשוב לימוד משניות, שמעלה את הנשמה של הנפטר לגן עדן. אומרים כל בוקר את הפסוק – ה' העלית משאול נפשי חייתני מיורדי בור – יש בפסוק ראשי תיבות משנה וראשי תיבות נשמה. לימוד המשנה מעלה את האדם מדרגה לדרגה. מרן הבית יוסף זכה למעלות רבות וזכה לאריכות ימים ושנים בזכות לימוד המשניות. ידע את כל סדר המשניות בעל פה. אשרי מי שמתחזק בלימוד המשנה, שכרו מובטח בעולם הזה ובעולם הבא.

מרן הגאון הגדול

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

מרא דאתרא רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה

המשניות האלו זה מעדנים של מלך

נאמר בתורה מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך. כתוב בזוהר הקדוש – שאשר הוא הממונה על המשניות. אומרים חז"ל – מאשר שמנה, שמנה אותיות משנה. המשנה זה הלחם שלו והוא יתן מעדני מלך. מי שלומד משנה יזכה למעדני מלך.. יקיר האהובים, המשניות האלו המבוארות שמשפחת הלפרין הוציאה זה מעדנים של מלך.. קחו את הברכה זו לידיים שלכם. קחו ותחי נפשיכם.

מרן הגאון הגדול

רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

ראש ישיבת פוניבז'

תהיה לו הצלחה גדולה מן השמים

מי שיקבל על עצמו ללמוד משניות בסדר לימוד דף יומי במשנה ולסיים בשנה אחת את ש"ס משניות, תהיה לו הצלחה גדולה מן השמים.

מרן הגאון הגדול

רבי שלום כהן זצוק"ל

ראש ישיבת פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה

ברכה והצלחה לכל הלומדים

נציגי מיזם לימוד דף היומי משניות עלו למעונו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שלום כהן זצוק"ל, נשיא מועצת חכמי התורה והציגו בפניו את היוזמה. מרן קיבל הסבר על כרך המשניות המבוארות ועל חלוקת הלימוד לפי סדר דף ליום. כמו כן עדכנו היוזמים את מרן שאלפי כרכים כבר חולקו ואלפים רבים התחילו ללמוד את המשניות על מנת לסיים ש"ס משניות בשנה בעז"ה. מרן הביע התפעלות ואמר: זה כמו הדף היומי בגמרא… ובירך את היוזמים וכל הלומדים בברכה והצלחה.

כ"ק מרן

האדמו"ר מגור שליט"א

יוזמה מבורכת וחשובה

יוזמי הפרויקט נכנסו למעונו של כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א והציגו לו את המיזם העולמי ללימוד דף יומי משניות. במשך דקות ארוכות סיפר הרב שמואל הלפרין למרן האדמו"ר מגור על היוזמה ועל ההיענות הרבה והצטרפות אלפי לומדים, שיסיימו ש"ס משניות במשך שנה אחת בלבד.

מרן האדמו"ר מגור אמר שזו יוזמה מבורכת וחשובה ובירך את הלומדים והיוזמים.

הגאון הגדול רבי

חיים קנייבסקי זצוק"ל

מרן שר התורה

תהיה לו הצלחה גדולה מן השמים

ערב יום כיפור תשפ"א
כאשר התעוררו לתקן לימוד "דף היומי" במשניות, שע"י סדר לימוד קבוע יתאחדו כלל ישראל לסיים את כל הש"ס משניות בשנה אחת, מן הראוי שכל אחד שאינו לומד דף היומי גמרא, שישתדל להצטרף לציבור בלימוד המשניות לפי הסדר שנקבע, וכבר אמרו חז"ל הוי רץ למשנה, וכן אמרו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב, ובזכות לימוד התורה דרבים וסיום המשניות בסדר זה ימלא השי"ת כל משאלות ליבם לטובה, ולביאת גוא"צ בב"א.
יצחק זילברשטיין
גם אני מצטרף חיים קנייבסקי